ต้องทำให้มากกว่าเพื่อการปรับให้เป็นไปตามกฏหมาย

แต่ต้องเปลี่ยนเพื่อสร้าง ความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจปัจจุบัน

ต้องเริ่มก้าวแรก ที่ถูกต้องและมั่นใจ เราจะร่วมทำงานไปด้วยกัน

นับถอยหลังวันที่ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

วัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที
พระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้